DALYVIO ANKETA

Jeigu norite dalyvauti darbų saugos kursuose, kurie rengiami nuotoliniu būdu, turite užpildyti dalyvio anketą, kurią galite pildyti tiesiogiai. Gavę Jūsų duomenis, darbų saugos specialistai parengs Jums nuotolinio mokymo paslaugų teikimo sutartį ir atsiųs Jums el.paštu.

PASTABA. Pildant dalyvio anketą, Jūsų bus prašomas sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo, prašome iš anksto susipažinti su taisyklėmis. Skaityti

  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „Justicija“

  Juridinių asmenų registras Kodas 300030352 Olimpiečių g. 1A-12, Vilnius

  Tel. +370 646 45609


  DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS

  MOKYMO DALYVIO ANKETA

  Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa


  Informuojame, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi paslaugų teikimo (registracijos į kursus ir dalyvavimo kursuose) tikslais. Daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą privatumo politikoje, kurią skelbiame interneto svetainėje www.justicija.eu.

  Visa šalių viena kitai pateikta techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, susijusi su šia paraiška yra konfidencialūs ir abi Šalys neturi teisės atskleisti informacijos apie juos tretiesiems asmenims. Už šios informacijos atskleidimą be kitos šalies raštiško sutikimo šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


  Ar pageidautumėte gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, t. y. mūsų naujienas apie organizuojamus kursus, specialius pasiūlymus ir kt.? Šiuo tikslu mes tvarkytume šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir/ar el. paštą. Teisinis duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 traipsnio 1 dalies a punktas (gavus Jūsų kaip Duomenų subjekto sutikimą). Tiesioginiais rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis galime perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo sutikimo davimo dienos, išskyrus atvejus, jei pageidausite šį terminą pratęsti.

  Pažymėdama (-s) varnele, aš sutinku, kad UAB "Justicija" tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Man yra žinoma mano teisė bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

  SutinkuNesutinku
  TelefonuEl.paštu

  Pažymėdama (-s) varnele, aš sutinku su UAB "Justicija" asmens duomenų naudojimo taisyklėmis.