NUORODOS

Eil. Nr.  Teisės akto pavadinimas Paskelbimo data ir numeris
1. LR darbo kodeksas 2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. XII-2603
2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603
3. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas 1991-11-30, Nr. 240-0
4. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 1996 m. gegužės 2 d. Nr. I-1324
5. Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386
6. Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo 2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1118
7. Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo 2004 m. balandžio 28 d. Nr. 487
8. Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-240
9. Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo 2017 m. birželio 5 d. Nr. A1-276
10.  Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961
11. Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo 2011 m. birželio 2 d. Nr. A1-266/V-575
12. Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo 1999 m. gruodžio 22 d. Nr. 102
13. Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331
14. Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo 1998 m. gegužės 5 d. Nr. 85/233
15. Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų 1999 m. lapkričio 24 d. Nr. 95
16. Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo 2006 m. spalio 23 d. Nr. A1-293/V-869
17.  Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo 2005 m. liepos 15 d. Nr. V-592/A1-210
18.  Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-699/A1-241
19. Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrųjų nuostatų patvirtinimo 2013 m. rugsėjo 9 d. Nr. A1-502
20. Dėl Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo 2005 m. rugsėjo 30 d. Nr. A1-262
21. Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo 2001 m. liepos 24 d. Nr. 97/406
22. Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo 2005 m. balandžio 15 d. Nr. A1-103/V-265
23. Dėl Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo 2004 m. kovo 2 d. Nr. A1-55/V-91
24. Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo 2004 m. liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546